Kienen

 

Geachte kienliefhebbers,

Voorlopig wordt het kienen van vrijdagavond verschoven naar zondagmiddag.
LET OP: Gewijzigde tijden.
De zaal gaat open om 13.00 uur en het kienen begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

 

De kienavonden zijn inmiddels weer opgestart. Hierbij moeten wij ons natuurlijk houden aan de voorschriften van het RIVM. Hieronder enkele richtlijnen:

– Iedereen dient de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.
– Bij koorts of verkoudheid mag u niet komen.
– De deuren van de zaal zullen pas om 18.00 uur geopend worden. Het kienen start om 19.30 uur.– Wij zijn gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Daarom dient u  vooraf te reserveren.
– Indien u na reservering toch niet kunt komen, dient u dit door te geven.
– Bij binnenkomst moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand. Als er teveel mensen tegelijk komen zal de voordeur af ten toe gesloten moeten worden tot er weer plaats is.  Ook buiten moet uiteraard de 1,5 meter afstand in acht genomen worden.
– Het zal niet meer mogelijk zijn om een vaste plaats te reserveren.
– Eten voor tijdens de pauze kan alleen vóór aanvang van het kienen besteld worden.

Wij hebben diverse voorzieningen moeten treffen om het kienen weer mogelijk te maken. Naast het afstand houden gelden er ook voor het toiletbezoek nieuwe voorschriften.

Desondanks doen wij ons best om er een  gezellige kienavond van te maken.

Aanmelden voor de kienavonden kan telefonisch bij Annie:                                                             mobiel: 06 50 91 33 27

Na aanmelding rekenen wij op uw aanwezigheid. Kunt U echt niet, dan graag afmelden zodat iemand anders is uw plaats kan komen!!

Hopelijk tot ziens,
Stichting Buurtcentrum Limbrichtervel