Kienen

Geachte kienliefhebber,

Hopelijk heeft u de moeilijke tijd zonder problemen doorstaan. Het was niet fijn dat er plotseling niets meer mocht en wij allemaal thuis moesten blijven. 

Gelukkig ziet het er voorlopig iets positiever uit, al moeten wij nog steeds afstand houden.

Wij gaan de kienavonden met ingang van 3 juli 2020 opnieuw opstarten. Hierbij moeten wij ons natuurlijk houden aan de voorschriften van het RIVM. Hieronder enkele richtlijnen:

– Iedereen dient de afstand van 1,5 meter in acht te nemen.
– Bij koorts of verkoudheid mag u niet komen.
– De deuren van de zaal zullen pas om 18.00 uur geopend worden.
– Wij zijn gebonden aan een maximum aantal deelnemers. Daarom dient u  vooraf te reserveren.
– Indien u na reservering toch niet kunt komen, dient u dit door te geven.
– Bij binnenkomst moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand. Als er teveel mensen tegelijk komen zal de voordeur af ten toe gesloten moeten worden tot er weer plaats is.  Ook buiten moet uiteraard de 1,5 meter afstand in acht genomen worden.
– Het zal niet meer mogelijk zijn om een vaste plaats te reserveren.
– Eten voor tijdens de pauze kan alleen vóór aanvang van het kienen besteld worden.

Wij hebben diverse voorzieningen moeten treffen om het kienen weer mogelijk te maken. Naast het afstand houden gelden er ook voor het toiletbezoek nieuwe voorschriften.

Desondanks doen wij ons best om er een  gezellige kienavond van te maken.

Aanmelden voor de kienavonden kan bij voorkeur via email:

Per email:                              Aanmelden voor de kienavond op 03-07 is niet meer mogelijk.

                                               kienen10-07@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen17-07@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen24-07@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen31-07@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen07-08@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen14-08@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                               kienen21-08@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

                                              kienen28-08@buurtcentrumlimbrichterveld.nl

    1)Geef in de Onderwerp regel even uw NAAM en TELEFOONNUMMER op, niet in de email zelf. 
    2)Per aanmelding graag 1 naam en tel.nr. opgeven, dus 1 naam en tel.nr. per email.
    3)Door het versturen van deze email geeft u aan dat u wil deelnemen, dit hoeft dus niet meer in de email zelf.

 

Telefonisch bij Annie:                       06 50 91 33 27

 

Staat uw voorkeursdatum niet meer bij de email aanmelding dan kunt u zich voor deze datum niet meer aanmelden.   Vol is Vol.

Na aanmelding rekenen wij op uw aanwezigheid. Kunt U echt niet, dan graag afmelden zodat iemand anders is uw plaats kan komen!!

Hopelijk tot ziens,
Stichting Buurtcentrum Limbrichterveld