Bron: Wikipedia
Limbrichterveld is een wijk in het westen van Sittard (gemeente Sittard-Geleen) in de Nederlandse provincie Limburg. Deze woonwijk is in de eerste helft van de twintigste eeuw ontstaan als arbeiderswijk voor de spoorwegarbeiders van het rangeerterrein in Sittard en is uitgegroeid tot een moderne stadswijk met circa 5715 inwoners (in 2013).

Limbrichterveld is gelegen aan de noordelijke en westelijke stadsrand. Ten noorden van de wijk bevindt zich het natuurgebied Limbrichterbos. Verder wordt Limbrichterveld in het oosten begrensd door de spoorlijn Maastricht – Venlo, die de grenst vormt met het Industrieterrein Noord, de wijk Overhoven en het centrum. Het is de enige woonwijk van Sittard die ten westen van deze spoorlijn is gesitueerd. Zuidelijk van de wijk bevindt zich het Kantorenpark en het Handelscentrum Bergerweg en in het westen loopt de provinciale weg N276, die de grenst vormt met het dorp Limbricht. Midden door de wijk loopt een goederenspoorlijn die Sittard met het havengebied van Born verbindt.

Geschiedenis

Tot in de eerste helft van de twintigste eeuw was het Limbrichterveld een open agrarisch gebied dat Sittard en Limbricht van elkaar scheidde en was hier nagenoeg geen bebouwing aanwezig. De eerste stadsuitbreidingen vonden hier plaats omstreeks het jaar 1900 als gevolg van de aanleg van een rangeerterrein in Sittard. De spoorwegarbeiders en machinisten die hier werkzaam waren werden in dit gebied gehuisvest in nieuwe arbeiderswoningen. Om het groeiende aantal arbeiders op te vangen werd hier later, tussen 1921 en 1924, tuindorp “De Spoorkolonie” aangelegd.

De voornaamste uitbreidingen vond in de tweede helft van de jaren 1960 en de eerste helft van de jaren 1970 plaats, met de bouw van twee nieuwe woonbuurten en vijf hoogbouwflats. Een deel van de oude Spoorkolonie heeft hiervoor plaats moeten maken. Bij deze stadsuitbreidingen is de “Auveleberg”, vermoedelijk een Romeinse grafheuvel, geheel afgegraven. In de jaren 2000 verrees ten noorden van de goederenspoorlijn de nieuwbouwwijk “Hoogveld”. Bij de aanleg van deze wijk is een grafveld uit de ijzertijd ontdekt met circa 120 begravingen.

Tunnelstraat gezien vanuit de tunnel onder het spoor
Liedje van vroeger uit Limbrichterveld Sittard
Liedje van vroeger uit Limbrichterveld Sittard
Een nieuwe wijk in Sittard, het Limbrichterveld

 

 

In december 2012 is begonnen met de sanering van de oude Spoorkolonie omdat de woningen in slechte staat verkeerden. De karakteristieke voorgevels van de woningen zijn hierbij als industrieel erfgoed gespaard gebleven

 

Het ontstaan van het buurtcentrum.

In april 1967 werd in opdracht van het gemeente bestuur van Sittard door de toenmalige commissie Buurtcentrum Limbrichterveld” het “advies inzake stichting van een buurtcentrum in het Limbrichterveld in Sittard ” geschreven. Dit kwam naar aanleiding van een verzoek van de katholieke vereniging het Groene Kruis Sittard voor de stichting van een gezondheidscentrum in de nieuwe wijk Limbrichterveld.
Hieruit vloeide op 8 juni 1966 de vorming van de werkgroep Buurtcentrum Limbrichterveld voort.

Hieronder ziet u in boekvorm, om het oorspronkelijke karakter te behouden,  de originele pagina’s van de Limbrichterveld koerier van 2004/ 2005. 
Hierin heeft dhr. Poppe de Lange beschreven hoe de tot standkoming van het Buurtcentrum Limbrichtervelddestijds is verlopen. 

Veel dank voor hun bijdrage aan dit artikel:
de Domijnen
de Limbrichterveld Koerier
dhr. P de Lange
dhr. S de Lange
dhr. G. Bertholet
dhr. C. Könings

Klik onder het boekje op dit icoontje om het boekje in volledig beeld te krijgen.
Na het lezen komt u via de “Esc” toets weer terug op deze pagina.